5 mln zł między innymi na plażę miejską!

Kolejne gminy pokazują, że maja pomysł na pozyskiwanie dotacji!

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29.

Środki z Unii Europejskiej umożliwią refundację części prac dotychczas wykonanych oraz wzbogacą stawy o kolejne elementy. Warto dodać, że w ramach rewitalizacji nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej.

Przedsięwzięcie obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego: nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, mała architektura, toalety, place zabaw i siłownia plenerowa, zieleń i nasadzenia, parking, oświetlenie, pomosty, plaża, altany. Kolejny zakres działań to termomodernizacja obiektu do obsługi terenu znajdującego się w pobliżu Stawów: wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych. Celem głównym projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów wokół Stawów Walczewskiego poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Stawy Walczewskiego zajmujące 9 ha były obszarem zdegradowanym, praktycznie nieużytkowanym. Proces rewitalizacji otworzył nowe szanse dla tego miejsca: mieszkańcy zyskali kolejne hektary na rekreację i wypoczynek, miasto perspektywę dalszego rozwoju, a biznes możliwość stworzenia restauracji i sezonowych punktów gastronomicznych.

źródło

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.