Chory musi informować lekarza o miejscu pobytu

Z początkiem roku 2019 nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami:
1. Ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej. Ubezpieczony ma także obowiązek poinformować płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

2. Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – ZUS może przekazać przez:
a. operatora pocztowego,
b. pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby,
c. pracodawcę.

3. Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiada).

Źródło: www.zus.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.