Gdy Warka decyduje się na kredyt, Piastów zdobywa 5,4 mln zł z UE

Dzięki wsparciu unijnemu, Willa Millera oraz otaczający ją park już niebawem zostaną zrewitalizowane. Przebudowany zostanie także teren targowiska miejskiego w Piastowie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski.

 

Wkrótce do Piastowa trafi ponad 5,4 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie kapitalnego remontu i modernizację tzw. Willi Millera oraz otaczającego ją parku. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo zostanie on przeznaczony na miejską placówkę kulturalno-oświatową, która będzie filią Biblioteki Publicznej. Znajdą się w nim m.in.: siedziba harcerstwa wraz z „harcówką”, dom dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępna świetlica środowiskowa z Centrum Dialogu „Pokolenia”.

 

Zmodernizowany zostanie także teren targowiska w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

 

Tytuł projektu: Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 6 149 320,08 zł

Kwota dofinansowania: 5 423 688,07 zł (4 519 740,06 zł EFRR + 903 948,01 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

W tym samym czasie Gmina Warka decyduje się zaciągnąć „kredyt wyborczy” na 10 mln zł. Przez to działanie zadłużenie gminy rośnie o 100%. Kredyt to chyba ostateczność, gdy brakuje pomysłu skąd wziąć środki. Te jednak są (jak widać), więc czego brakuje?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.