Jak się chce, to i pieniądze się znajdą!

Można? Można, tylko trzeba chcieć
Ponad 18 mln zł z UE dla Żyrardowa, Nowego Dworu Mazowieckiego i Józefowa… Wbrew opowieściom, którymi od wielu lat karmieni są mieszkańcy Grójca i Warki, że się nie da, nie ma jak, że tylko najbiedniejsze gminy dostają pieniądze. Kolejne miasta pokazują jak pozyskiwać znaczne kwoty z unijnych źródeł.

Do Żyrardowa trafi blisko 6 mln zł wsparcia na rewitalizację centrum osady fabrycznej oraz ponad 2,5 mln zł na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Nowy Dwór Mazowiecki przeznaczy ponad 6 mln zł z funduszy unijnych na wybudowanie dwóch parkingów. Józefów za ponad 3,4 mln zł przeprowadzi modernizację i renowację budynku oraz dostosuje obiekt do nowych funkcji – Domu Nauki i Sztuki.

Do Żyrardowa w ramach projektu rewitalizacyjnego trafi blisko 6 mln zł wsparcia unijnego. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Pojawią się też nowe latarnie typu LED, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Poza tym powstanie teren zieleni. Będzie to ogólnodostępna przestrzeń publiczna ze ścieżką pieszo-rowerową, spacerowymi alejkami, siłownią plenerową oraz ławkami. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni. Miejsce będzie pełniło funkcję widokowo-wypoczynkową. Będą się tam odbywały, kameralne imprezy kulturalne, wystawy plenerowe oraz wydarzenia sportowe. Wykonany zostanie również monitoring terenu i oświetlenie. W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont zabytkowej biblioteki fabrycznej. Budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby kulturalno-edukacyjne. Wokół budynku powstaną ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe i oświetlenie.

Do Żyrardowa trafi również ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego. Na parkingach zostanie zainstalowany system monitoringu oraz będzie wykonane oświetlenie uliczne.

Dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych tj. przy stacjach kolejowych. Powstaną one w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów.

Wkrótce do Józefowa trafi ponad 3,4 mln zł wsparcia z UE na modernizację i renowację budynku. W ramach projektu w obiekcie zostaną wykonane prace budowlano-remontowe, a także zakupione zostanie wyposażenie. Teren wokół zostanie zagospodarowany. W przebudowywanym budynku siedzibę będzie mieć Dom Nauki i Sztuki, czyli placówka Miejskiego Domu Kultury. Będą tam odbywać się wydarzenia kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców w różnym wieku.

Jak widać można pozyskać pieniądze na ciekawe, służące wszystkim projekty. Tylko trzeba chcieć.

Artur Banasiewicz

źródło danych: Informacje Urzędu Marszałkowskiego WM.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.