O nas

Media w naszym mieście piszą tylko według jednej linii. Co powoduje, że wiele „tematów” nie jest publikowanych. Dlatego postanowiliśmy stworzyć zdrową przeciwwagę.

Chcemy pisać o rzeczach istotnych dla lokalnej społeczności. Czasem pochwalić ciekawe inicjatywy, a czasem zganić za opieszałość, brak reakcji, lub po prostu powiedzieć „jak jest”.