Ponad 4,5 mln zł z UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

Niestety nie dla Warki. Nasze lokalne władze uważają, że najlepszym sposobem pozyskiwanie środków finansowych do realizacji inwestycji jest… KREDYT!!! A tym czasem na Mazowszu…

Wkrótce powiaty warszawski zachodni i grójecki, a także gmina Mochowo oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzą termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektów pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczyć zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego zadania te otrzymają łącznie ponad 4,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Powiat warszawski zachodni stawia na niskoemisyjność

 

Już niebawem blisko 2,7 mln zł wsparcia z UE trafi do powiatu warszawskiego zachodniego. Projekt obejmie termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej: Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i Zespołu Szkół nr 1
im. M. Wańkowicza w Błoniu. Projekt obejmie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, wykuszy i luksferów, a także regulację instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną również urządzenia automatyki pogodowej. Poza tym oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Zamontowane też będą panele fotowoltaiczne. Powyższe działania mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni

Całkowita wartość projektu: 3 561 994,03 zł

Kwota dofinansowania: 2 696 875,19 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, w gminie Mogielnica

 

Do powiatu grójeckiego trafi ponad 1,2 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowo-budowlane, m.in. docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej. Poza tym oświetlenie elektryczne zostanie wymienione na energooszczędne typu LED. Zainstalowane będą też kolektory solarne. Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynku i zmniejszy emisja gazów do atmosfery. Zmniejszeniu ulegną także koszty energii cieplnej i elektrycznej.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.

Beneficjent: Powiat Grójecki

Całkowita wartość projektu: 2 266 273,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 223 551,15 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Dzięki wsparciu unijnemu blisko 350 tys. zł w budynku biblioteki publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim wykonane zostaną prace remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, strop ostatniej kondygnacji (strop zewnętrzny), stolarka okienna i drzwiowa. Poza tym przebudowana zostanie instalacja ciepłego ogrzewania, a instalacja ciepłej wody użytkowej będzie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zamontowane zostaną liczniki także ciepła c.o. i c.w.u oraz zawory podpionowe i termostaty. W budynku zastosowana będzie automatyka pogodowa. Działania te poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła i poprawią jego estetykę.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Beneficjent: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 538 948,13 zł

Kwota dofinansowania: 347 676,46 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mochowie

 

Wkrótce do gminy Mochowo trafi ponad 315 tys. zł unijnego wsparcia na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy. Prace obejmą: docieplenie styropianem stropów, ścian zewnętrznych i cokołu, demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym oraz montaż nowego. Zainstalowane zostaną również opaski wokół budynku oraz kolektory słoneczne. Modernizacja obejmie też instalację c.o. oraz wodociągową i solarną. Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku, zwiększy udział OZE w bilansie energetycznym i poprawi estetykę budynku.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu

Beneficjent: Gmina Mochowo

Całkowita wartość projektu: 597 656,23 zł

Kwota dofinansowania: 315 063,30 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

źródło: Urząd Marszałkowski

1 Komentarz

  1. Przecież to po to żeby przestraszyć potencjalnych przyszłych kandydatów na stanowisko burmistrza. Zadłużą gminę to ludzie będą się bali startować 😉 taka oto zagrywka ;>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.