Odpowiedź Pana Krzysztofa Olczaka w sprawie naszej publikacji.

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia jaka została nam przekazana w dniu dzisiejszym. Pan Olczak mimo deklaracji pisemnej, że debata jest niepotrzebna, wyraża chęć udziału w niej w przypadku akceptacji przez innych kandydatów. Pan Tomasz Rawski zgłosił swoją gotowość do udziału w debacie, tym samym czekamy na odpowiedź od Pani Urszuli Sasin-Kutyna. Termin debaty jaki zaproponowała nasza redakcja to 1 grudnia (niedziela).

„Jak wspomniałem w komentarzu do artykułu „Znamy kandydatów w wyborach do Rady Miasta” nie mam facebooka. Jest mi on niepotrzebny do życia codziennego. Artykuł udostępnił mi kolega z pracy. W domu wydrukowałem go sobie z ogólnej strony. I nie sposób się do niego nie odnieść.

Pierwsza sprawa: „Tylko jeden jest mieszkańcem okręgu nr.: 6”

Otóż uważam, że nie trzeba być mieszkańcem danego okręgu, aby godnie reprezentować Swoich Wyborców. Można nie mieszkać w okręgu, ale wśród mieszkańców być, rozmawiać na co dzień, znać ich bolączki, problemy i radości. Przyznaję, że służbowo od ponad 20-tu lat rozmawiam z ludźmi na ulicach Gośniewskiej, Kolejowej, Osiedlowej, Ropelewskiej, Krótkiej i Fabrycznej. Bardzo często rozmowy przechodzą na tory spraw domowych i społecznych. Stąd wynika moja wiedza nt. Okręgu.

Sprawa druga: Program

W ulotce wyborczej, którą będę przekazywał bezpośrednio Swoim Wyborcom są zawarte tylko 3 (trzy) punkty (hasła) programu wyborczego. Jest to niewiele w stosunku do ponad 400-tu gospodarstw domowych. Przez czas do wyborów zamierzam dotrzeć do każdego domu. Poprzez kontakt bezpośredni (zwłaszcza ulica Obwodowa, Puławska i Pruska) uzupełnić program. Ci którzy zechcą – otrzymają mój numer telefonu. Powtarzające się sugestie dotyczące ulic, bloków oraz miasta i gminy zostaną zapisane, sukcesywnie stawiane na sesjach Rady Miasta i Gminy Warka z żądaniem konkretnych terminów wykonania. Z tego będę się rozliczał przed Wyborcami.

Temat trzeci: Powiązania (polityczne?).

Pamiętam, gdy Burmistrz Dariusz Gizka obejmował funkcję po raz pierwszy – założył, że Rada Miasta ma być apolityczna. To znaczy nie ważne jaką partię reprezentujesz. Natomiast ważne co chcesz dla miasta i gminy zrobić. Stąd nazwa „Wspólnie dla Miasta i Gminy Warka”. Wspólnymi siłami zostało zrealizowanych kilkanaście fajnych i pożytecznych pomysłów, poczynionych sporo inwestycji. Nie można zapomnieć, że „kulą u nogi” Gminy było totalne zadłużenie przekazane przez ustępującego Burmistrza. To zadłużenie zaczęła powoli spłacać nowa ekipa, a jednocześnie przystąpiono do realizowania inwestycji. Oczywiście nie wszystko się udało. Są błędy i potknięcia. Są problemy (wysypisko miejskie) i nietrafione decyzje (karty zegarowe w Centrum).

Życie mnie doświadczyło i nauczyło patrzeć na zagadnienia z dwóch stron. Staram się być obiektywny, rozważny aby wybrać tę lepszą stronę, korzystniejsze rozwiązanie. Dlatego sprawy mieszkańców (Moich Wyborców) będą dla mnie priorytetem.

Czwarta sprawa: Debata.

Jestem człowiekiem otwartym i obiektywnym. Jednak uważam, że debata na szczeblu Gminy (jednego okręgu wyborczego) nie powinna się odbyć. To za niski pułap do takich wielkich słów. Oczywiście – jeżeli zajdzie taka potrzeba porozumiem się z kontrkandydatami i wspólnie podejmiemy decyzję. Tylko gdzie, kiedy i kto to zorganizuje??? Nie widzę tego.

Krótki komentarz.

Artykuł Redakcji WARKA BEZ CENZURY pod tytułem podanym w pierwszym zdaniu nie został podpisany personalnie. NIE WAŻNE. natomiast z punktu widzenia społecznego WAŻNE są spraw i problemy jakie Redakcja podnosi i opisuje na swoich łamach (gazeta w formie papierowej) i stronie internetowej. WAŻNE są bezstronne komentarze i znaki zapytania kierowane do instytucji i osób decyzyjnych. Podobnie jak pomysły „Fundacji Młodzi dla Warki” (zbudowanie toru crossowego dla motorów, budowa sieci sklepów „za złotówkę”, pomysł przekazania niezniszczonych rzeczy do dalszego użytkowania, czy wreszcie wielka sprawa pt. „Plaża Warka”, gdzie już byli zainteresowani inwestorzy). TAK. To są pomysły, które powinny być zrealizowane. …Podobnie – kilka lat temu został odrzucony pomysł na śmietnisko, na jego zagospodarowanie i odzysk półfabrykatów do dalszej produkcji…

Z poważaniem
K.W.W. Niezależny Warczanin
Krzysztof OLCZAK”

1 Komentarz

  1. A może by można wylansować warke o nowym oryginalnym i mało spotykanym smaku. Warka o smaku mango, lub mango z papają albo papaji z miętą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.